ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده

از ایران ویکی‌پدیا
پرش به: ناوبری، جستجو

پیش از افزودن یادبودها (رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها) به نکات زیر توجه کنید:

  1. برای افراد مواردی را به یادبودها بیافزائید که آن فرد مقاله‌اش حداقل ۱۰–۱۵ میان‌ویکی داشته باشد (طبق عرف انتخاب دیگر یادبودها)
  2. یادبودها در سه بخش «میلادی»، «جلالی» و «قمری» ذخیره شده‌اند و به دلیل همسان نبودن روزهای این سه گاهشمار آنها را به صورت جداگانه قرار دادیم.
  3. برای افراد از القاب استفاده نکنید.
  4. هر کدام از یادبودهای جلالی و قمری در سه صفحهٔ جداگانه برای رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها وجود دارند و اگر قصد ویرایش دارید باید هر کدام را جداگانه ویرایش کنید.
  5. برای جلوگیری از خراب شدن ساختار صفحهٔ اصلی، تعداد یادبودهای برگزیده (رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها) برای هر سه گاهشمار در مجموع نباید بیش از ۲۱ مورد باشد. (به عنوان مثال: یادبود امروز که در پایین مشاهده می‌کنید، نباید بیش از ۲۱ مورد باشد)
  6. برای ویرایش یادبودهای برگزیده جلالی و قمری به وپ:یادبودهای برگزیده/جلالی و وپ:یادبودهای برگزیده/قمری مراجعه نمایید.


Gottfried-Feder.jpg

، در ایران: روز جانباز (زادروز عباس بن علی)

رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها


ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

راهنمای ویرایش یادبودهای برگزیده
امروز جمعه، ۲۰ آوریل، ۲۰۱۸ است؛ الان ‏۰۸:۵۶ (UTC) می‌باشد.

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ ژانویه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ فوریه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ مارس

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ آوریل

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ مه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ژوئن

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ ژوئیه

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ اوت

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ سپتامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ اکتبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ نوامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ دسامبر

ایران ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ دسامبر


ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

راهنمای ویرایش یادبودهای برگزیده